BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Æolipila

Hauchs betegnelse:

Een Æolipila paa en liden Vogn af Messing med tilbehør

Hauchs beskrivelse:

Dampkuglen (Æolipilaen) holdes fast mellem tvende Opstandere eller Fjedre, hvoraf den ene ses i C, og ere befæstede paa en liden Vogn med 5 Hjul, af hvilke det forreste D bevæger sig paa en Tao til alle Sider. I Bunden af Vognen er  anbragt tvende med Vinaand fyldte lamper E og F. Dampkuglen  fyldes med Vand  indtil 2/3 eller 3/4 af sit Indhold; Røret B tilsluttes med en nøje passende Prop, hvorefter Lampen E antændes.  og det opvarmes. Naar Vandet ved Heden er bleven til Damp og disse Dampe har erholdt tilstrækkelig Udvidelseskraft, for at overvinde Modstanden af Proppen, udstøde de denne voldsomt, og hele Instrumentet løber derved mere eller mindre tilbage, i Forhold til Dampenes større eller mindre udvidende Kraft.
Aarsagen hertil er. at Vanddampentrykke lige stærkt mod alle Sider af Dampkuglen, og altsaa ogsaa lige stærkt i modsat Retning imod Væggen af Dampkuglen, som imod den modsatte Aabning og Proppen deri, saa at derved er fuldkommen Ligevægt imellem Trykket og Modtrykket, hvorfor Vognen bliver i Hvile indtil Dampene erholde saa megen Kraft, at de  udjage Proppen; thi nu ophører det Tryk, som holdt Ligevæget med Trykket mod de Punkter af Kuglen ligeover for Aabningen, hvorfor denne erholder Overvægten , og nøder derved Vognen at gaaa tilbage 
Skrues Messingpladen G paa Vognen over det forreste Hjul, og alting iøvrigt forantaltes som ovenfor sagt, hvorved, Dampkuglen stilles saaledes at Proppen idet den  udkastes af Røret B maa støde imod Pladen G, da fremkommer ingen Bevægelse, og Vognen vil hverken gaa frem eller tilbage; thi nu er den virkende Kraft saavel som Modstanden begge i Vognen selv.

Naar Røret B afskruesog Røret H skrues i dets stedpaa Dampkuglen. kan dette Redskab , hvortil Lampen F bliver nødvendig bruges som Smeltelampe.(Phys.Cab.I p.22)

Teknisk beskrivelse:

Messingkugle Dia60 monteret på en messingvogn hjul Dia78 og Dia50. To spritlamper hvoraf den ene bruges når apparatet anvendes som smeltelampe

  • Signatur: ingen
  • Kategori: Mekanik
  • Hauchnummer: A36
  • Inventarnummer: 6440
  • Henvisning til A.W Hauch:
  • Begyndelses-Grunde til Naturlæren (1794): §74
  • Det physiske Cabinet (1836-38): Bd.1 p.22; pl.3 fig.9
ÆolipilaÆolipila
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok